Plik cookie jest - według Wikipedii - kawałek danych przesyłanych przez stronę internetową przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika, podczas gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Gdy użytkownik przegląda tę samą stronę w przyszłości, dane przechowywane w pliku cookie mogą być pobierane przez stronę internetową, aby zawiadomić stronę internetową poprzedniej aktywności użytkownika. Ciasteczka zostały zaprojektowane, aby być wiarygodnym mechanizmem stron zapamiętać stan stronie internetowej lub działalności użytkownik które zajął w przeszłości. Mogą to klikając poszczególne przyciski, logując się lub zapisem, które strony były odwiedzane przez użytkownika nawet miesięcy lub lat temu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie:

 • personalizacji strony (na przykład: oszczędzanie rozmiar czcionki, wzroku zakwestionował wersję strony internetowej lub wersji szablonu)
 • Zapisywanie danych lub decyzji użytkownika (np: nie ma potrzeby, aby wprowadzić login i hasło na każdej stronie internetowej, pamiętając logowanie podczas kolejnej wizyty, zachowując informacje o produktach dodany do koszyka), Integracja
 • serwisów społecznościowych (na przykład: wyświetlanie znajomych, wentylatory lub pocztą publikowanie na Facebooku lub Google+ bezpośrednio ze strony internetowej),
 • Regulacja reklam, które są wyświetlane na stronie
 • Tworzenie statystyk strony i statystyki przepływu różnych stron internetowych.

Poniżej można znaleźć linki do źródeł pokazujących jak ustawić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie już przechowywane w urządzeniu użytkownika dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych

  • Firefox
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • opera
  • Safari

Z powodu ogromnej liczby rozwiązań technologicznych nie jest możliwe, aby opublikować jasne wytyczne, jak ustawić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień wszystkich dostępnych urządzeń i oprogramowania zainstalowanych na im. Jednak w większości przypadków, wybierz "Narzędzia" lub "Ustawienia" i tam znaleźć sekcję odpowiadającą ustawień konfiguracyjnych dla plików cookie lub do zarządzania prywatności. Szczegółowe informacje są zazwyczaj dostarczane przez producenta urządzenia lub przeglądarki w instrukcji lub na stronie internetowej.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 7, 32-070 Czernichów, tel. 12 270 28 01,

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań wynikających z obrotu gospodarczego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Firmy STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz Firmy STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Firmę STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Firmę STAR-KOP STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.